Page 1 of 1

Plug-in ճարտարապետություն

PostPosted: 14 Jan 2017, 15:58
by arevhamb
Հաճախ ծրագրերի ֆունկցիոնալությունը կարիք է լինում ընդլայնել՝ երբ այն արդեն իսկ տեղադրված է, և հնարավոր չէ փոփոխությունը կատարել կոդում: Նման ֆունկցիոնալություն ապահովելու նպատակով օգտագործվում է Plug-in ճարտարապետությունը:

Կցված ֆայլում ներկայացված է Plug-in ճարտարապետության իրագործումը packed project գրադարանների միջոցով: