Page 1 of 1

LabVIEW Core 1 դասընթացի մեկնարկ

PostPosted: 11 Mar 2016, 13:25
by arevhamb
Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաները (ANEL) հայտարարում են LabVIEW Core 1 դասընթացի մեկնարկը ս.թ. մարտի 23-ից:

Դասընթացի նկարագրություն՝

LabVIEW Core 1 դասընթացը ներկայացնում է LabVIEW ծրագրավորման միջավայրը, նրա առանձնահատկությունները, տվյալների հոսքի ծրագրավորումը և LabVIEW-ի ընդհանուր կառուցվածքը: Այս դասընթացը ամենակարճ ճանապարհն է LabVIEW միջավայրում արդյունավետ աշխատանքի համար: Այն ուսուցանում է Ձեզ իրականացնել թեստավորում և չափումներ, տվյալների հավաքագրում, գործիքների կառավարում, տվյալների գրանցում և չափումների վերլուծություն LabVIEW-ի կիրառությամբ: Դասընթացի ավարտից հետո Դուք կարող եք ստեղծել ծրագրեր (applications) վիճակների մեքենայի նախագծման նմուշի օգտագործմամբ, մշակել, արտապատկերել և պահպանել իրական տվյալներ: Դասընթացի գործնական ձևաչափը թույլ է տալիս դասընթացի ընթացքում ստացված հմտություններն արագ կիրառել իրական խնդիրների լուծման համար:

http://anel.am/hy/announcement-core--1--